Protection of Personal Data

Osobní údaje, které nám svěříte jsou pro nás vysoce důvěrné a nakládáme s nimi odpovídajícím způsobem.
V žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám a budou archivovány jen po nezbytně nutnou dobu.

Protection of Personal Data

Osobní údaje, které nám svěříte jsou pro nás vysoce důvěrné a nakládáme s nimi odpovídajícím způsobem.
V žádném případě nebudou poskytnuty třetím osobám a budou archivovány jen po nezbytně nutnou dobu.

Join Our Newsletter

Follow Us

Customer Service
E-mail: office@hedvea.com
Phone: 00420 724 894 468
Skype: Hedvea corporation

 © 2017 Hedvea corporation s.r.o.